HARTMANN Vivano

Stosowanie

Vivano – wskazówki dotyczące stosowania terapii

Terapia podciśnieniowa Vivano jest zalecana u pacjentów, którzy mogą skorzystać na zastosowaniu kontrolowanego podciśnienia oraz wspieranego przez nie procesu gojenia się rany. Dotyczy to w szczególności pacjentów, dla których korzystny może być drenaż wysięku oraz usunięcie zainfekowanego materiału za pomocą ciągłego lub przerywanego podciśnienia. Zastosowanie urządzenia VivanoTec w połączeniu z opatrunkami Vivano Med jest zalecane w przypadku następujących rodzajów ran: rany chroniczne, ostre, urazowe, rozejście się brzegów rany, owrzodzenia odleżynowe lub cukrzycowe, przeszczepy skóry i oparzenia.

Krok 1: Oczyszczanie rany

Oczyścić ranę z tkanki martwiczej, stwardniałej wydzieliny oraz strupa, aby zapobiec późniejszemu krwawieniu. Rana musi zostać dokładnie oczyszczona i przepłukana roztworem soli fizjologicznej lub innym roztworem do przepłukiwania ran. Oczyścić i osuszyć skórę wokół rany, usuwając wszelkie pozostałości płynów ustrojowych; upewnić się, że miejsce na które będzie nakładany opatrunek zostało odtłuszczone.

Uwaga: Zestawy opatrunkowe VivanoMed. mogą być używane wyłącznie przez lekarza lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Zestaw opatrunkowy został przeznaczony do jednorazowego użytku. Nakładanie opatrunku musi być przeprowadzone w warunkach sterylnych/ aseptycznych zgodnie z zaleceniami lekarza i przyjętymi standardami medycznymi.

Krok 2: Nakładanie opatrunku VivanoMed Foam

Przyciąć opatrunek piankowy VivanoMed Foam sterylnymi nożyczkami tak aby dopasować go do wielkości leczonej rany. Następnie umieścić opatrunek na ranie. Uszczelnić opatrunek za pomocą folii samoprzylepnej Hydrofilm.   

 

Krok 3: Nakładanie Hydrofilmu

   

Należy upewnić się, że opatrunek z folii przykrywa przynajmniej 5 cm zdrowej skóry wokół rany. W razie potrzeby, można przyciąć Hydrofilm do odpowiedniego kształtu.
W pierwszej kolejności usunąć jedną ręką tylną część zabezpieczającą folię, oznaczoną nr 1. 

      

Umieścić Hydrofilm przylepną stroną na ranie i usunąć część oznaczoną nr 2.  

      

Następnie usunąć zadrukowany pasek ochronny oznaczony numerem 3. 

Jako ostatni usunąć silikonowy pasek oznaczony numerem 4.

 

Krok 4: Nakładanie VivanoTec Port

      

Wyciąć otwór w Hyfrofilmie o średnicy ok. 2-4 cm, w miejscu, w którym ma być umieszczony VivanoTec Port. Należy przy tym uważać aby nie uszkodzić opatrunku z pianki. 

 

     

Usunąć papier zabezpieczający Port i umieścić Vivano TecPort centralnie nad wyciętym w Hydrofilmie otworem. Wówczas usunąć pozostałą folię zabezpieczającą

Krok 5: Podłączenie drenów zbiornika i portu

Wyjąć sterylny zbiornik na wydzielinę z opakowania. Umieścić zaczep zbiornika pod lekko nachylonym kąttem na trzpieniach prowadzących urządzenia i zatrzasnąć.

Złączyć odpowiednie końcówki drenów aby zapewnić połączenie portu ze zbiornikiem.

Krok 6: Rozpoczęcie tearpii

Włączyć urządzenie podciśnieniowe. Wybrać terapię ciągłą lub przerywaną wciskając odpowiednio przycisk: „Int” lub „Cont”

Terapia ciągła:
W przypadku terapii ciągłej wartość podciśnienia pozostaje stała. Fabrycznie ustawiona wartość podciśnienia to 125 mm Hg. Aby zmienić fabrycznie ustawioną wartość podciśnienia należy dotknąć przycisku „+” lub „-“. Rozpocząć terapię dotykając przycisku „START”.

Terapia przerywana

W terapii przerywanej można ustawić wartość podciśnienia oraz czas jego działania.

Terapia przerywana:
Wybrać na wyświetlaczu wartość, która ma zostać zmieniona.
Zmienić wartości wciskając przycisk „+” lub „-‘.
Zapisać nowo ustawione parametry wybierając przycisk „←”.
Aby rozpocząć terapię dotknąć przycisku „START ”.

Rozwiązywanie problemów

 

Okno ostrzegawcze i sygnał dźwiękowy pojawiają się aby zakomunikować błędne działanie systemu. Komunikaty zawierają również instrukcję jak usunąć usterkę